Nyheter - utfört och pågående arbete

December 2017

Energi Veritas AB utfört EKL i små och medelstora företag samt energideklarationer med simultan driftoptimering åt www.ekblads.se ( 5 st. lokaler med bostäder i Jönköping) 

Energi Veritas AB utfört EKL i stora företag åt www.netonnet.se (centrallager och 5 st. butiker) och påbörjat EKL i stora företag åt www.steriks.se (anläggning i Uppsala och Vara) och åt www.nkbo.se  (bostäder i Taberg - Jönköping) inklusive energideklarationer och driftoptimering.

Energi Veritas AB förtsätta energitjänster samarbete med www.logicenters.com om energikartläggningar, driftoptimering, besparingsåtgärder, m.m. på PostNord i Örebro, Härryda och Veddesta 2:80 inklusive ClimaCheck kylprestanda analys och optimering.

Energidekalrationer åt www.hemfosa.se och www.aps.eu 

April 2017 

Augusti 2016

Mars 2016

December 2015

Juli 2015

Mars 2015                                                                             

Februari 2015

Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Maj 2014

Oktober 2013

Maj 2013

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag

Stöd för renovering och energieffektivi.