Nyheter - utfört och pågående arbete

Juni 2018

Energi Veritas AB startar filial i Lissabon - Portugal

Energi Veritas AB ansökt om Klimatklivet 65% investeringsstöd för konvertering av oljepannor till fjärrvärme inkl. rivning av oljepannor, rökgasfläktar, m.m. på 33 000 m2 Veddesta 2:80 åt www.logicenters.se och fick totalentreprenaden som pågår t.o.m. vecka 36 - 2018.

Driftoptimering, energideklaration och Green Building ansökan pågår på 50 000 m2 Postnords brevterminal i Rosersberg.

Totalentreprenad på energiprojekt: Bl.a. utbyte av remdrivna fläktar till direktdrift på 4 st. luftbehandlingsaggregat på 10 000 m2 Postnords brevterminal i Nässjö, i samarbete med Bankeryds Plåt & Vent AB samt Nordomatic i Jönköping.

Energiprojektledning/ samordning av installation av luft-vatten värmepumpsystem för komplettering av elpanna på 12 000 m2 Postnords paketterminal i Härryda, i samarbete med Comfort Teknik AB.

December 2017

April 2017 

Augusti 2016

Mars 2016

December 2015

Juli 2015

Mars 2015                                                                             

Februari 2015

Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Maj 2014

Oktober 2013

Maj 2013

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag

Stöd för renovering och energieffektivi.