Nyheter - utfört och pågående arbete

Augusti 2023

Utförd energideklarationer åt Nyfosa i Malmö och CapMan  i Stockholm samt åt SBB i Skåne. Driftoptimering av flera fastigehter åt Nyfosa i Malmö och CapMan  i Stockholm samt Genova i Lund. MB iDrift certifiering samordning på sju fastigheter åt Nyfosa i Malmö.

Januari 2022

Mars 2021

September 2020

Mars 2019

Juni 2018

December 2017

April 2017 

Augusti 2016

Mars 2016

December 2015

Juli 2015

Mars 2015                                                                             

Februari 2015

Oktober 2014

September 2014

Augusti 2014

Maj 2014

Oktober 2013

Maj 2013

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag