Augusti 2016

Energi Veritas AB  efter har tagit personligt- och företagscertifikat för kylarbeten under december 2015 fortsättar jobba med ClimaCheck prestandamätning, analys och optimering av kylsystem;  Hemsös Källstorp Vårdcentral bergvärmepump anläggning och Intermarchè i Tomar- Portugal livsmedelkyla. Har deltagit i Climacheck International training course i Madrid den 14-15 april och blivit Evaluation Partner (companies that offer ClimaCheck based inspection, commissioning and/or energy audits) i Sverige och Portugal.

Energi Veritas AB satsar också på energikartläggning i stora företag enligt den nya lag STEMFS 2014:2. Deltagit i APPROVUS kurs med tentamen om energikartläggning i stora företag och fått beställning från El-Giganten Logistik AB, som utförs under augusti. Fick också beställning om energikartläggning i stora företag på DSV Road och Solutions AB som ska utföras under september/ oktober.

Energi Veritas AB upprättade DSV Road och Solutions AB energideklaration och Greenbuilding certifiering ansökan i Landskrona logistikcenter och huvudkontor på 98 000 m2.

Utöver det har Energi Veritas AB jobbat med energiutredningar med simultan driftoptimering, energideklarationer och Green Building certifiering ansökan åt www.hemso.se och www.logicenters.com (f.d. NREP) fastigheter i Malmö, Göteborg, Borås, Jönköping, Nyköping, Stockholm, Gävle och Västerås (Mälardalens högskolan på 46 000 m2, förväntad energibesparing > 25%, Greenbuilding certifiering ansökan pågår)

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag