Maj 2014

www.hemso.se anlita Energi Veritas för att upprätta 13 st. ansökningar för GreenBuilding Certifiering i befintliga byggnader efter Hemsös realiserande energibesparingsåtgärder som leder till över 25% energibesparing. Ambitionen är att bli GreenBuilding Stödjande företag

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag