Energicontroller avtal

checklista teknisk forvaltning-energi 

/auktoriserad.jpgVi är auktoriserad företag EEF Intyg teknisk förvaltare - Energi  

Byggnader är inte statiska, ändringar i verksamheten, kyla-, värme- och ventilations-systemet påverkar energianvändningen, byggnadsfysiken/ inneklimatet. Efter drift-optimering och energiprojekt är det viktigt att behålla de bra besparingar och inneklimatet som har åstadkommits. Med anläggnings webbövervakning, ineklimat- och energi-uppföljning garanteras bra energianvändning och inneklimat på ett kostnadseffektiv sätt.

Vidare är det viktigt med kompetensutveckling till driftpersonalen så avvikelser analyseras på rätt sätt och anläggningarna sköts mer kostnadseffektivt utan att vid klagomål värmekurvor och tilluftstemperaturer höjs.

Rekommenderar: Mestro energiuppföljning program ; både el och fjärrvärme överförs automatiskt till särskild plattform där allt data bearbetas i smarta rapporter om energianvänding, kostnaden och miljöpåverkan utan att behöva åka varje månad till samliga fastigheter för at avläsa mätare och mäta in i energiuppföljningsprogrammet. 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag