Mars 2016

 Energi Veritas AB fortsätter energieffektiviering samarbete med www.hemso.se ; utförd energikartläggning med simultan driftoptimering på 6 st. vårdfastigheter, skola och högskola i väst och öst Sverige på totalt 46 000 m2, inkl. Climacheck prestanda inspektion och optimering på en bergvärmepump kylsystem.

Energi Veritas AB fortsätter energieffektiviering samarbete med www.logicenters.com f.d. NREP logistics; Greenbuilding cerifiering ansökan på ytterliggare 2 st. fastigheter pga. över 25 % energibesparing efter utförd driftoptimeringsåtgärder under 2014. Termisk balansering  av värmesystem och utbyte av styr- och reglersystem med webuppkoppling samt installation av trådlösa temperaturgivare utfördes på DSV lagerbyggnad i Borås med 60 000 m2. 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag