September 2014

Energi Veritas återställer värme och varmvatten leverans på PBA fastigheter efter översvämning i Malmö och uppgraderar styr- och reglersystem med beprovat www.nordiq.se dynamisk reglersystem ( Softcontrol, Enabler och Primitering).

Hemsö anlitar Energi veritas Miljöbyggnad certifiering av två fastigheter i Lysekil och Eksjö.

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag