Energikartläggning i stora företag

STEMFS 2014:2

industri fem steg till energieffektivisering

Vägledning for energikartläggning i stora företag inför energikartläggning

Ny lag om energikartläggning; Lagen om energikartläggningen i stora företag trädde i kraft 1 juni 2014. Det innebär företag som sysselsätter fler än 250 personer och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Kartläggningen ska innefatta alla delar av verksamheten.

Omfattande kartläggning; Energi Veritas AB genomför energikartläggningar som kan innefatta alla delar av verksamheten och har erfarenhet av att kartlägga industrier, fastigheter, kraftvärmeverk och fartyg.

Genomförandet; Energimyndigheten planerar att genomföra den nya lagen i tre steg:

  1. Företagen senast den 29 januari 2016 ska ha rapporterat in till Energimyndigheten om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas.
  2. Företagen rapportera att de kontrakterat certifierad energikartläggare och att alla relevanta underlag för att planera och genomföra energikartläggningen har tagits fram.
  3. Företagen ska rapportera in själva energikartläggningen till Energimyndigheten under första kvartalet 2017.

Referenser energikartläggningar enligt  SS-EN 1647 - 2:2014: 

 Energikartläggare: miguel.chinita@energiveritas.se

 

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag