Energikartläggning i stora företag

STEMFS 2014:2

industri fem steg till energieffektivisering

Vägledning for energikartläggning i stora företag 2020-2023

Ny lag om energikartläggning; Lagen om energikartläggningen i stora företag trädde i kraft 1 juni 2014. Det innebär företag som sysselsätter fler än 250 personer och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Kartläggningen ska innefatta byggnader, verksamhet och transporter.

Läs vidare i www.energimyndigheten.se

Referenser energikartläggningar enligt  SS-EN 1647-2:2014 

 Energikartläggare: miguel.chinita@energiveritas.se

 

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag