Referenser

EEF: Goda exempel - Energieffektiviseringsåtgärder PostNord brevterminal i Nässjö.

35% energibesparing Malardalens-hogskolan

52% energibesparing Netonnet-centrallager

greenbuilding arbete på Logicenters

energiutredning och driftoptimering DSV i Göteborg

referenser om energibesparing på logistikcenter

greenbuiding arbete på Hemsö

referenser Svenska kyrkan

energideklaration ex. 

utvardering av NordIQ SoftControl i Malmö PBA

/hemso-logga.jpg     

  /dsv.jpg    /aditro-logga.jpg         

 /netonnet.jpg      /intermarche.jpg         

   /aktea.png                /logo-2.png  

       /logo.png   

                  

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag