Februari 2015

Under vintern har Energi Veritas infört Frico värmestålare för zon- och punktuppvärmning på Teknikprodukter lager i Jönköping. Utöver det har termisk värmebalansering inkl. utbyte av radiator ställdon och kalibrering av rumstermostater gjordes på Postnord terminal i Härryda åt www.nreplogistics.com för energibesparing och okat komfort på kontorsdelen.

Greenbuiding  certifiering ansökan arbete pågår på www.hemso.se regioner väst, öst och syd med ytterligare 10 st. fastigheter och flera till i pipeline. Utöver det pågår också energideklarationer upprättande samt Miljöbyggnad samordning arbete i 2 st. fastigheter på Hemsö.

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag