Energi Veritas AB - din energieffektivisering partner

Energitjänster

EnergiVeritas AB jobbar oberoende och rikstäckande med alla sorters fastigheter och industrier. Har utfört över 2 miljoner kvadratmeter energiprojekt. Har bra nätverk och samarbetspartners inom VVS, el, styr och reglering, belysning, kyla, m.m. i bl.a. Malmö, Göteborg och Stockholm.

1 - Energikartläggning med simultan driftoptimering för energibesparing & bättre inneklimat Genom att samtidigt göra driftoptimering kan energikartläggningen ofta återbetala sig efter bara några månader och brukarna upplever bättre komfort.

2-  Ta fram energieffektiviseringsåtgärder och lönsamhet med hjälp av LCC-kalkyller

3 - Realiserande av energibesparingsåtgärder/ energiprojektledning

4 - Aktualisering av energideklaration efter energiprojekt

5 - Ansökan om Greenbuildning certifiering om besparing över 25 %

6 - Energikontroller avtal med kvartalsbesök och ständig driftoptimering för energibesparing och bättre inneklimat Efter lyckad driftoptimering bör driftinställningar låsas och ändringar bör bara göras av driftchef och om verksamheten ändras.

7 - Kompetensutveckling för driftpersonalen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag