Energi Veritas AB - din energieffektivisering partner

Energitjänster

EnergiVeritas AB jobbar oberoende och rikstäckande med alla sorters fastigheter och industrier. Har utfört över 1,5 miljoner kvadratmeter energiprojekt. Har bra nätverk och samarbetspartners inom VVS, el, styr och reglering, belysning, kyla, m.m. i Malmö, Göteborg och Stockholm.

1 - Energikartläggning med simultan driftoptimering för energibesparing & bättre inneklimat Genom att samtidigt göra driftoptimering kan energikartläggningen ofta återbetala sig efter bara några månader och brukarna upplever bättre komfort.

2-  Ta fram energieffektiviseringsåtgärder och lönsamhet med hjälp av LCC-kalkyller

3 - Realiserande av energibesparingsåtgärder/ energiprojektledning

4 - Aktualisering av energideklaration efter energiprojekt

5 - Ansökan om Greenbuildning certifiering om besparing över 25 %

6 - Energikontroller avtal med kvartalsbesök och ständig driftoptimering för energibesparing och bättre inneklimat Efter lyckad driftoptimering bör driftinställningarna låsas och ändringar bör bara göras av driftchef och om verksamheten ändras.

7 - Kompetensutveckling för driftpersonalen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag

Stöd för renovering och energieffektivi.