April 2017

Energi Veritas AB samarbetar med www.aktea.se i Skåne och utför energideklarationer och energikartläggningar för små och medelstora företag på www.forertagshus.com , www.babygg.se och www.svenskakyrkan.se/karlskrona, Ystad och Lund

Energi Veritas AB utförd energideklarationer och ansökt om Green Building certifiering åt www.hemfosa.se och har anpassade anläggningar till verksamhetsbehov (driftoptimering) på 3 st. nybyggda lagerbyggnader åt www.logicenters.com

Energi Veritas AB hjälpt www.steriks.se med EKL i stora företag återraportering till Energimyndigheten samt handlingsplanen för att gå vidare med energikartläggningsarbete i hela bolaget.

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag