Oktober 2014

Energi Veritas blev certifierad Miljöbyggnad samordnare och deltog inneklimat - analys och datasimulering kurs på SGBC . I samverkan med Hemsö har vi lyckats att GB certifiera 7 st. vård- och skolbyggnader och är nu Greebuilding stödjande företag.

www.nreplogistis.se beställer energideklaration på kyl-och fryslager i Strängsnäs på 27 500 m2 och energitjänster för ytterligare 2 st. logistiklager i Järfalla på totalt 26 200 m2 med tanken på eventuell Greebuilding certifiering.

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag