Om oss/ certifieringar

  Miguel Chinita - Driftingenjör och certifierad energiexpert nr. 5555

/img-2981.jpg   /idrift.png

   View my profile on LinkedIn       Stödjande företag   Miljöbyggnad samordnare 

Intyg teknisk förvaltare - Energi      Intyg energikartläggning

Intyg Miljöbyggnad i Drift samordnare

/untitled.png     Prestandamätning och analys med ClimaCheck  

                                Optimering av kylsystem med ClimaCheck

                                Personcertifikat C19648 kategori I för kylarbete 

                                Företagscertifikat C1510 kategori I för kylarbete

Energikartläggare  I stora företag kursbevis och certifikat för energikartläggare

  Hydronisk injustering kursbevis

 /untitled.pngÅngteknik kursbevis

    Seminarium om tyckluftsystem - Till vilket pris?

       Kurs om solceller på byggnader, från idé till färdig anläggning 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag