December 2015

Energikartläggning med simultan driftoptimering och förbättring av inneklimatet utfördes på NETONET ny lagerbyggnad/ lagershop i Borås.

Climacheck - prestanda mätning på Aditros lagerbyggnad i Jönköping markvärmepump.

Energi Veritas AB fortsätter energieffektifvisering samarbete med www.nreplogistics.se ; utförd energikartläggning med simultan driftoptimering i ytterligare 3 laggerbyggnader i Jönköping och Borås på totalt 77 900 m2 och med Greenbuilding ansökan arbete på ytterligare 7 fastigheter. Målet är att NREP ska bli Greenbuilding Corporate Partner, i så fall den femte i Sverige.

Energieffektiviseing samarbete med www.hemso.se fortsätter också med uppdatering av energideklarationer efter energibesparingsåtgärder och ständig Greenbuilding ansökningar. Totalt sedan 2013 har Energi Veritas AB lyckats att Greenbuilding certifiera 23 st. fastigheter och placerade Hemsö som den andra fastighetsbolag i Sverige med mest Greebuilding certifierad fastigheter. 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag