ClimaCheck

ClimaCheck livsmedelskyla 10-30% besparingspotential

ClimaCheck optimisation supermarket

Climacheck online övervakning av kylprestanda

Newsletter october 2016

ClimaCheck - Video

Energi Veritas AB utför ClimaCheck prestandainspektion, analys och optimering av kylsystem för komfortkyla, värmepumpar och livsmedelskyla i samarbete med kylentreprenörer och eventuellt andra konsulter som ingår i ClimaCheck partner nätverk för störa Co2 eller NH3 kylprocesser. Energi Veritas AB är Evaluation partner i Sverige och i Portugal.

Läs vidare i www.climacheck.com  

Prestandamätning och analys med ClimaCheck  

Optimering av kylsystem med ClimaCheck

Personcertifikat C19648 kategori I för kylarbete 

Företagscertifikat C1510 kategori I för kylarbete

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag