Juli 2015

Energi Veritas ombildades till Energi Veritas AB. Bolaget utökar sina tjänster med BV2 - enerberäkningar av byggnadens energibehov (värme, kyla och el-energi), termografi, vibrometri , Industri energitjänster och ClimaCheck prestandainspektion, analys och optimering av kylsystem för komfortkyla, värmepumpar och livsmedelskyla.

Energi Veritas AB upprättar Energiplan åt www.hemso.se

Energi Veritas AB fick bestälning på en Energy Audit på Intermarché supermarket i Tomar - Portugal på 3600 m2 inkl. ClimaCheck prestandainspektion, analys och optimering.

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag