December 2017

Energi Veritas AB utfört EKL i små och medelstora företag samt energideklarationer med simultan driftoptimering åt www.ekblads.se ( 5 st. lokaler med bostäder i Jönköping) 

Energi Veritas AB utfört EKL i stora företag åt www.netonnet.se (centrallager och 5 st. butiker) och påbörjat EKL i stora företag åt www.steriks.se (anläggning i Uppsala och Vara) och åt www.nkbo.se  (bostäder i Taberg - Jönköping) inklusive energideklarationer och driftoptimering.

Energi Veritas AB förtsätta energitjänster samarbete med www.logicenters.com om energikartläggningar, driftoptimering, besparingsåtgärder, m.m. på PostNord i Örebro, Härryda och Veddesta 2:80 inklusive ClimaCheck kylprestanda analys och optimering.

Energidekalrationer åt www.hemfosa.se och www.aps.eu 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag