Funktionskontroll

Göteborgs tvätt inspektionsrapport

Carlfors bruk termografi rapport

Viktigt med bra underhåll för att undvika driftstörningar och dålig verkningsgrad som höjer energianvändningen. Tillständskontroll teknik är ett bra verktyg för funktionskontroll, upptäcka i tidigt skede möjliga haverier och hitta dolda fel.  

ClimaCheck - Prestandainspektion och analys

/skarmklipp.jpg  Kontroll av ångfällor med värmekamera

  Termografi MIL-STB-21945H

 Vibrometri ISO chart

        Luftflöde, eleffekt, verkningsgrad och SFP

 Om fel upptäcks hjälpa vi Er att bedöma om utrustningen borde ersättas, repareras eller uppgraderas. Vid inköp en LCC analys borde göras för att välja alternativet som har mindre totalkostnaden ( investering + energi + underhåll) beräknad för hela livslängden.

Typiska situationer är t.ex. luftbehandlingsaggregat och fjärrvärmecentraler som har passerad  slutet av den tekniska livslängden, borde man ersätta eller uppgradera? Ibland om budget inte räcka till kan man avgöra att uppgradera för att minska energianvändning och frigöra kapital för framtiden investering.

handbok om renovering av ventilationsaggregater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag