Greenbuilding & Miljöbyggnad iDrift

/idrift.png

greenbuilding arbete på Logicenters

Greenbuiding arbete på Hemsö

Greenbuilding certifikat ex.

 GreenBuilding riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler.  Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Energi Veritas AB är medlemmar i SGBC, Sweden Green Building Council och är Greebuilding-stödjande företag, vi kan också hjälpa Er med miljöbyggnad certifiering ansökan och med miljöbyggnad iDrift ansökan/inventering.läs vidare i SGBC.

metod 1: 25% energibesparing  efter utförda åtgärder jämförd med basår
metod 2: 25% beräknad energibesparing efter utförda åtgärder
metod 3: 25% mindre än BBR energikrav för nybyggnad  

Läs vidare om Greenbuildning certifiering på SGBC  

 

 

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag