Mars 2015

www.nreplogistics.se beställer Greenbuiding certifiering ansökan på 5 st. logistikcenter som Energi Veritas har driftoptimerad under 2013-2014, med tanken på att bli Greenbuiding Corporate partner, den femte i Sverige med över 30% av fastighetsbeståndet Greenbuiding certifierad.

www.hemso.se beställer ytterligare samordning av Miljöbyggnad certifiering på nybyggd Samset 1 - Vittraskolan i Jönköping.

Energi Veritas deltog i www.climacheck.se   International training, Stockholm, march 19-20 om utbilding i prestandamätning, analys, felsökning och energioptimering av kylanläggningar med ClimaCheck.

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag