Augusti 2014

Energi Veritas är nu certifierad för att upprätta energideklarationer behörighet K och blev medlem i SGBC . Energi Veritas upprättar energideklarationer åt www.hemso.se , www.pba.se och www.nreplogistis.se  

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag