Mars 2019

EnergiVeritas AB utförd energikartläggningar i stora företag enligt STEMFS 2014:266 på www.steriks.se i Hjällbo och Stanffanstorp, www.nkbo.se , www.bankerydshem.se och www.grannahus.se  åt Jönköpings Kommun.

Energideklarationer i ca 150 fastigheter åt Jönköpings kommun pågår.

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag