Maj 2013

www.nreplogistics.se beställer energiutredning/ driftoptimering tjänster på 5 st. lokistikterminaler i Göteborg och Stockholm med total BRA på 71 000 m2. Förväntad besparing med driftoptimering över 500 000 kr/år.

www.pba.se antecknar ständigt driftoptimering energitjänster avtal på deras fastighetsbestånd i Malmö med Energi veritas.

Varit på www.nordiq.se seminarium om SAV:E Box och rekommenderar den som en energieffektiv lösning för uppgradering av värmestyrsystem till ökat komfort och energibesparing.

Energi Veritas är med i ÅF Partner nätverk

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag