Januari 2022

Utförd 50-tals energideklarationer på Nyfosas kommersiella fastighetsbeståndet i Malmö och Kristianstad med simultan driftoptimering och respektive Benchmarking sammanställning och 10-tals energideklarationer på LSS boende och bostäder fastigheter åt SBB fastigheter samt kommersiella/ bostäder fastigheter åt Tosito i Jönköping. Arbetet med Green Building certifiering åt Logicenters och Hökerum Fastigheter fortsätta.

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag