Juni 2018

Energi Veritas AB startar filial i Lissabon - Portugal

Energi Veritas AB ansökt om Klimatklivet 65% investeringsstöd för konvertering av oljepannor till fjärrvärme inkl. rivning av oljepannor, rökgasfläktar, m.m. på 33 000 m2 Veddesta 2:80 åt www.logicenters.se och fick totalentreprenaden som pågår t.o.m. vecka 36 - 2018.

Driftoptimering, energideklaration och Green Building ansökan pågår på 50 000 m2 Postnords brevterminal i Rosersberg.

Totalentreprenad på energiprojekt: Bl.a. utbyte av remdrivna fläktar till direktdrift på 4 st. luftbehandlingsaggregat på 10 000 m2 Postnords brevterminal i Nässjö, i samarbete med Bankeryds Plåt & Vent AB samt Nordomatic i Jönköping.

Energiprojektledning/ samordning av installation av luft-vatten värmepumpsystem för komplettering av elpanna på 12 000 m2 Postnords paketterminal i Härryda, i samarbete med Comfort Teknik AB.

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag