Energideklaration

 energideklaration ex. 

Energi Veritas AB har certifierad energiexpert som utför energideklarationer enligt Boverket kraven; besiktning, Atemp uppmätning och förslag för energibesparingsåtgärder. Vid besiktning kan en simultan driftoptimering göras för att finansiera energideklarationens kostnad.

Fastighetsägare: Om byggnaden har en användbar golvarea större än 50 kvm som ofta besöks av allmänheten eller/och hyras ut ska den ha en energideklaration.

Du som bygger nytt: En energideklaration ska upprättas senast inom två år från det att byggnaden togs i bruk.

Om du som köpare inte kräver din rätt att få energideklarationen kan du i ett senare skede själv bli tvungen att bekosta en sådan. Det kan bli fallet om du i din tur säljer byggnaden. Energideklarationen för en byggnad är nämligen alltid giltig i tio år och kan under den tiden användas för att fullgöra de skyldigheter som ligger på en säljare.

Du som ska hyra: Energideklarationen kan ge dig viktig information, så ta vara på din rätt att få se den. I energideklarationen finns information om hur mycket energi byggnaden använder, men också om radonmätning och ventilationskontroll var utförd eller inte när deklarationen gjordes.

Sök energideklaration      Läs vidare om energideklaration på Boverket

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag