Energiprojekt/ samarbetspartners

energiprojekt mål      

handbok om renovering av ventilationsaggregat

climacheck online övervakning av kylprestanda

imagescaebzive.jpg

I många uppdrag samarbetar vi med andra konsulter och deras specialkompetenser:

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag