Om Oss/ certifieringar

 Miguel Chinita - Driftingenjör och certifierad energiexpert 

  img-2981.jpg        

      View my profile on LinkedIn        Stödjande företag   miljöbyggnad samordnare

 /untitled.png Prestandamätning och analys med ClimaCheck 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag