Energikartläggning/ driftoptimering

energieffektivisering i logistikterminaler

energieffektivisering i livsmedelsbutiker

energiefektivisering i kyrkor

energiutredning & driftoptimering rapport på DSV i Goteborg

Fastighetsuppgifter skickas innan besiktningen till Energi Veritas AB med information om fastighetsbeteckning, area, energistatistiken, OVK protokoll och personkontakt uppgifter på plats för guidat tour genom anläggningen. Beroende på fastighetsstorlek uppdraget på plats brukar ta 2-5 dagar inkl. driftoptimering och förbättring av inneklimatet. Plus 1-2 dagar för kontorsarbete. Vanligtvis energikartläggning kostnaden återbetalar sig i bara några månader med energibesparing åstadkommit med driftoptimeringen och dessutom få brukare bättre komfort. 

Metodologi:

1.1 - Inventering och mätning av eleffekt, luftflöde, innetemperatur, fukt, Co2, m.m. för att kartlägga vart energi tar vägen och eventuellt lifta fram dolda fel i anläggningen genom att göra en funktionskontroll.

1.2 - Analys för bedömning av energibesparingspotential med simultan driftoptimering på värme-, belysning-, komfortkyla- och ventilationssystem.

1.3 - Driftoptimering uppföljning/ inneklimat mätningar dagen efter och eventuell omjusteringar.

1.4 - Kontorsarbete: Energiberäkningar och lönsamhetskalkyler för att ta fram energibesparingsåtgärder samt investeringskostnaden på material och installation med hjälp av LCC kalkyler.

1.5 - Detaljerad rapport med energikartläggning, inneklimat analys, utförd driftoptimering, besparingsåtgärder med energibesparing, investeringskostnad och pay off-tid.

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag