Energiberakningar

beloknew.jpg  www.belok.se/Verktyg

Vi utför energiberäkningar både för nyinstallation och ombyggnation i BV2 energiberäkningsprogram för beräkning av byggnads behov av värme-, kyl- och elenergi. BV2 tillämpas för energiberäkningar till Greenbuilning och Miljöbyggnad ansökan.

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning. www.sveby.org  

BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. www.bebostad.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag

Stöd för renovering och energieffektivi.