Referências

Relatorio da auditoria de energia Intermarché de Tomar 2015 >>

/vasteras.jpg

Campus Västerås-Suècia: Poupanca de energia 35% >>     

                            

NetOnNet armazém central Borås-Suécia: Poupanca de energia 52% >>

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag