Samarbetspartners

I många uppdrag samarbetar vi med andra konsulter och deras specialkompetenser.

imagescaebzive.jpg 

• Industry and energy services:www.tecnoveritas.net

• Energikonsult: www.kanenergi.se

• Energibolag: www.jonkopingenergi.se

• Elleverantör:www.elkraftsverige.se

• Energieffektiv belysning:www.energisystem.se

• Solar belysning: www.solatube.com 

• Belysningsstyrning:www.extronic.se

• Utbyte till vattenbesparande produkter och termostater: www.nglteknik.se

• Temperaturmätning:www.ecoguard.se

• Värmeinjustering:www.tahydronics.se

• Styr och regler, Alliance system:www.crf.se

• Byggnadsautomation:www.bastec.se

•Fastighetsautomation, Fidelix:www.inustyr.se

• Fastighetsautomation:www.kabona.com

• Fastighetsaut.Honeywell:www.nordomatic.se

• Fastighetsautomation:www.schneider-electric.se

• Fastighetsautomation:www.siemens.se

• Fjärrvärmecentraler:www.alfalaval.se

• Fjärrvärmecentraler:www.nordiq.se

• Avgasning: www.ttmenergi.se

• Cirkulationspumpar:www.wilo.se

• Cirkulationspumpar:www.grundfos.se

• Kyl, värme och energi:www.erkyl.se

• Energieffektiv ventilation:www.ziehl-abegg.se

• Luftbehandling:www.ivprodukter.se

• Luftbehandling:www.voltairsystem.com

 

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag