Miljöbyggnad samordnare

intyg och plakett

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Fastighetsägare rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare, som har utbildning i hur Miljöbyggnad  fungerar och som vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms. 

Läs vidare om Miljöbyggnad på SBGC  

Samarbetspartner: www.sweco.se i Jönköping

 

 

 

 

 

Kylsystem prestandamätning och analys

Funktionskontroll

På byggnader och industri anläggningar

 Industri STEMFS 2014:266

Energikartläggning i stora företag

 

  

Stöd och bidrag för energieffektivisering

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (till Boverkets startsida)    Olika bidrag